Grzyby.Grzybnia.pl Grzyby.Grzybnia.pl

GRZYBY

GRZYBNIA

PIECZARKI

BOCZNIAKI

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

USD
wykres waluty USD w money.pl
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wicej
EUR
wykres waluty EURO w money.pl
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wicej
CHF
wykres CHF w money.pl
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wicej
GBP
wykres waluty GBP w money.pl
Wspierane przez Money.pl
Publikacje

Nowa ochrona pieczarki
autor: Nikodem Sakson
rok wydania: 2012
format: 145 x 205 mm
ilość stron: 98
ISBN: 978-83-09-01085-2


Tu kupisz książkę:

www.pwril.com
W ciągu ostatnich kilku lat w technologii uprawy pieczarki zaszło bardzo wie­le zmian. Obecnie dominuje technologia uprawy pieczarki na podłożu fazy III, które często jest ładowane mechanicznie, w dużych obiektach liczących co najmniej kilkanaście hal uprawowych. Produkcja prowadzona jest przez cały rok. Sytuacja ta istotnie zmieniła zagrożenie stratami powodowanymi przez choroby i szkodniki. Znacznie zmniejszyła się liczba patogenów zagra­żających uprawie pieczarki (...)


Produkcja pieczarki na podłożu fazy III
autor: Nikodem Sakson
wydawca: PWRiL
rok wydania: 2008
format: 150 x 210 mm
ilość stron: 180


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Książka ta zamyka cykl obrazujący rozwój technologii produkcji pieczarki i podłoża, jaki dokonał się przez ostatnie 15 lat w Polsce. W najbliższych la­tach zmiany w technologii nie będą takie duże jak do tej pory, ale będą się ciągle pojawiały chociaż w znacznie mniejszym zakresie. Jednak wiedza i nowe technologie będą miały nie mniejsze znaczenie niż dotychczas. Wynika to z jednej strony ze wzrostu skali uprawy, a z drugiej z malejących dochodów z produkcji pieczarek.


ZIELONE PLEŚNIE W UPRAWIE PIECZARKI
autor: Nikodem Sakson
wydawca: PWRiL
rok wydania: 2009
format: 145 x 205 mm
ilość stron: 60


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Zielone pleśnie towarzyszą uprawie pieczarki od wielu lat. Zmieniają się tylko gatunki oraz skutki ich rozwoju dla uprawy pieczarki. Za stan nor­malny można uznać występowanie zielonych pleśni z rodzaju Pencillium lub Aspergillus, które sporadycznie pojawiają się na ziarniakach grzybni, okrywie, czy też na drewnianych elementach konstrukcji pieczarkarni. Ich obecność, niezależnie od fazy uprawowej, nie powoduje w zasadzie strat w plonach pieczarki.


PRODUKCJA PODŁOŻA DO UPRAWY PIECZAREK
autor: Nikodem Sakson
cena: 24,90 PLN
format: 145 x 205 mm
ilość stron: 131


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Produkcja pieczarek w Polsce jest ważną i dynamicznie rozwijającą się gałęzią produkcji rolnej. Dostarcza ona surowca dla przetwórstwa, pie­czarek świeżych na rynek krajowy i eksport oraz uczestniczy w istotnym za­kresie w utylizacji odpadów organicznych pochodzących z produkcji drobiu i zbóż oraz mineralnych w postaci gipsu odpadowego. Podłoże jest podstawowym surowcem decydującym o plonowaniu i ja­kości zbieranych pieczarek oraz konkurencyjności tego sektora rolnictwa w da­nym kraju na rynkach światowych. Inaczej mówiąc jest surowcem strategicz­nym. Jego wpływ na plonowanie zależy zarówno od jego ilości, jak i jakości.


BIOLOGIA I UPRAWA TWARDZIAKA JADALNEGO SHIITAKE
autor: Marek Siwulski, Aleksandra Czerwińska-Nowak, Krzysztof Sobieralski
cena: 32,00 PLN
format: 205 x 144 mm
ilość stron: 224


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Spośród ponad stu gatunków grzybów uprawianych na świecie dominu­ją obecnie dwa z nich, tj. pieczarka dwuzarodnikowa - Agaricus bisporus oraz twardziak jadalny - Lentinula edodes, nazywany bardzo często shiitake. Shiitake należy do gatunków grzybów cieszących się dużym zaintere­sowaniem. Wynika to z jego wyjątkowych walorów smakowych, dużej wartości odżywczej oraz udokumentowanych badaniami klinicznymi właściwości leczni­czych. W owocnikach shiitake stwierdzono m.in. obecność polisacharydów dzia­łających antyrakowo, kwasów nukleinowych o charakterze antywirusowym oraz substancji przeciwzakrzepowych i obniżających poziom cholesterolu we krwi.


PIĘKNO SUCHYCH ROŚLIN
autor: Agnieszka Krzymińska, Marek Siwulski
cena: 19,90 PLN
format: 205 x 144 mm
ilość stron: 144


Tu kupisz książkę:

www.kurpisz.pl
Grzyby, według obecnie stosowanej klasyfikacji świata żywego, nie są roślinami. Tworzą one odrębne królestwo (Fungi). Niemniej jednak mogą być z powodzeniem wykorzystywane w tworzeniu suchych kompozycji. Do tego celu nadają się tylko gatunki wytwarzające owocniki o zdrewniałym i łykowatym miąższu, nazywane często "hubami". Tego typu owocniki powstają u wielu gatunków pasożytujących na drzewach lub rozkładających drewno.


PIECZARKA, BOCZNIAK, SHIITAKE I INNE GRZYBY W NASZEJ KUCHNI
autor: Sas-Gola Iwona, Siwulski Marek, Sobieralski Krzysztof
cena: 25,90 PLN
format: 140 x 200mm
ilość stron: 184


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Czytelnik znajdzie w książce podstawowe informacje na temat historii wykorzystania grzybów przez człowieka, ich wartości odżywczej oraz właściwości leczniczych. Choć doceniamy walory smakowe grzybów, możliwości ich stosowania w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych nie jest powszechnie znana. W medycynie Wschodu od wieków używano wielu gatunków grzybów, jednak w krajach zachodnich zainteresowanie nimi pojawiło się stosunkowo niedawno. chcąc przybliżyć te zagadnienia, autorzy zamieścili opis substancji, które decydują o właściwościach leczniczych, oraz scharakteryzowali gatunki mające korzystny wpływ na zdrowie. Krótko przedstawiono mechanizm oddziaływania poszczególnych substancji na organizm człowieka.


Grzyby i ludzie ...
autor: Krzysztof Grzywnowicz
cena: około 12,00 PLN
format: B 5
ilość stron: 86


Tu kupisz książkę:

www.naukowa.pl
"Grzyby i ludzie czyli od etnomykologii do mykotechnologii" to skrypt do wykładu ogólnouniwersyteckiego. Jest pewnego rodzaju podróżą po świecie grzybów dla każdego. Od korzeni etnicznych (czyli ludowych) mikologii, przez zagadnienia biologiczne i chemiczne, po współczesne zagadnienia mykotechnologiczne, czyli biotechnologie używające grzybów. Ma pokazać, że prawie każdy aspekt relacji grzyby-biosfera może być odniesiony do dawnych, aktualnych lub przyszłych relacji grzyby-ludzie. Ma przekonać, jak interesujące są grzyby, zwłaszcza dla osób zafascynowanych tym Królestwem.


HODUJEMY GRZYBY. Nie tylko pieczarki i boczniaki...
autor: Huart Francois
cena: 16,40 PLN
format: A 5
ilość stron: 168


Tu kupisz książkę:

www.wysylkowa.pl
Każdy wie, że sprzedawane w sklepach pieczarki pochodzą z hodowli, podobnie boczniaki. Okazuje się jednak, że można uprawiać również wiele innych grzybów. Autor szczegółowo przedstawia gatunki, które nadają się do hodowli. W książce znajdują się porady przydatne zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, a nawet dla tych, którzy chcieliby spróbować hodowli grzybów na skalę przemysłową. Autor zamieszcza także sugestie dotyczące hodowli popularnych jadalnych grzybów leśnych, jak borowiki, podgrzybki itp.


PIECZARKA, BOCZNIAK, SHIITAKE i INNE GRZYBY W NASZEJ KUCHNI
autor: Marek Siwulski, Iwona Sas-Golak, Krzysztof Sobieralski
cena: 29,90 PLN
format: A 5
ilość stron: 200


Tu kupisz książkę:

www.kurpisz.pl
W książce czytelnik znajdzie podstawowe informacje na temat historii wykorzystania grzybów przez człowieka, ich wartości żywieniowych oraz zasad przetwarzania w warunkach domowych. Omówiono także, w ogólnym zarysie, możliwość uprawy kilkunastu gatunków w ogródku lub na działce. Główny jednak nacisk autorzy położyli na przekazanie informacji dotyczących wykorzystania grzybów w potrawach. Stąd czytelnik znajdzie w książce wiele przepisów kulinarnych na dania z grzybami wywodzących się z kuchni całego świata.
Tytuł ukaże się w II/III kwartale 2006r


Ochrona pieczarki
autor: Praca zbiorowa
cena: 42.00 PLN
format: A 5
ilość stron: 168


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Książka adresowana jest do producentów pieczarek. Uzyskiwanie wysokich plonów w uprawie pieczarki wiąże się zarówno ze znajomością technologii produkcji, jak i zasad prawidłowej ochrony. Pieczarka uprawiana w tym samym pomieszczeniu przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat stanowi typową monokulturę z jej zagrożeniami, do których wypada zaliczyć przede wszystkim możliwości wystąpienia szkodliwej mikroflory i fauny. W opracowaniu opisano również nową chorobę pieczarki wywołaną przez wirus X i scharakteryzowano zieloną pleśń.


BOCZNIAK - wydanie II
autor: M. Ziombra
cena: 15.00 PLN
format: A 5
ilość stron: 56


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
W związku z możliwością towarowej uprawy boczniaka na światowym rynku wzrosło zainteresowanie tym grzybem, które obserwuje się również w Polsce. Jednakże stan wiedzy potencjalnych producentów jest nadal niski. Istotnym czynnikiem ograniczającym możliwości eksportowe boczniaka jest wielkość zbiorów i brak równomierności podaży w ciągu roku. Niniejsze opracowanie jest poświęcone podstawowym wiadomościom z zakresu przygotowania podłoża i wymagań uprawowych boczniaka.


Uprawa pieczarki
autor: K. Szudyga
cena: 45.00 PLN
format: A 5
ilość stron: 230


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Roczna produkcja pieczarek w Polsce wynosi obecnie 172 tys. ton, co plasuje nas na drugim miejscu w Europie i czwartym w świecie. Przystąpienie naszego kraju do UE postawiło przed polskim pieczarkarstwem kolejne wyzwania.
Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych uprawą pieczarki, oraz tych którzy ją już produkują. Zamieszczono najnowsze informacje dotyczące budowy i wyposażenia pieczarkarni uwzględniające standardy europejskie. Opisano technologię produkcji łącząc polskie doświadczenia z osiągnięciami światowymi


Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych
autor: M. Siwulski, Krzysztof Sobieralski
cena: 24,00 PLN
format: A 5
ilość stron: 160


Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Grzyby stanowią najliczniejszą grupę organizmów żywych na Ziemi. Ocenia się, że istnieje ich od 1,5 do 2 mln gatunków. Człowiek wykorzystuje je do swych celów od wielu tysięcy lat. Grzyby wiekoowocnikowe, których owocniki często zbieramy w lesie, od dawna budziły nasze zainteresowanie jako atrakcyjne uzupełnienie diety, głównie ze względu na walory smakowe i zapachowe. Niektóre z nich wspomagają i pobudzają układ immunologiczny człowieka, działają antyrakowo i przeciwwirusowo. Mogą także obniżać poziom cholesterolu i regulować ciśnienie krwi. Obecnie na świecie uprawia się około stu gatunków grzybów. Wiele z nich nadaje się do uprawy na małą skalę w ogrodzie, na działce a nawet w domu. Własna uprawa daje wiele zadowolenia i satysfakcji, pozwala wzbogacić nasz jadłospis o niezwykle cenne składniki występujące w owocnikach grzybów.
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat uprawy grzybów jadalnych i leczniczych na potrzeby własne. Autorzy opisują możliwości uprawy mniej lub bardziej znanych gatunków, omawiają metody przygotowania podłoży uprawowych, ich szczepienia grzybnią oraz sposoby uprawy na otwartym terenie i w pomieszczeniach. Publikacja przeznaczona jest dla miłośników uprawy grzybów, a w szczególności działkowców, ogrodników, rolników oraz innych osób, które zainteresowane są założeniem uprawy w swoich ogrodach i gospodarstwach. Studenci uczelni i uczniowie szkół rolniczych znajdą w niej wiele informacji, które mogą wzbogacić ich wiedzę.

Uprawiamy grzyby w ogrodzie
autor: M. Siwulski
cena: 11,00 PLN
format: A 5
ilość stron: 64

Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Wszystko o gatunkach grzybów stosunkowo łatwych w uprawie amatorskiej, takich jak: boczniak, shii-take, zimówka polówka, pierścieniak i pieczarka.

UPRAWA PIECZARKI
Krystian Szudyga

Uprawa pieczarki
autor: K. Szudyga
cena: 40.00 PLN
format: A 5
ilość stron: 200

Tu kupisz książkę:

www.hortpress.com
Książka autorstwa dr Krystiana Szudygi "Uprawa pieczarek" kompleksowo obejmuje problematykę związaną z produkcją tego bardzo popularnego grzyba. Jest niezbędną pozycją w biblioteczce każdego pieczarkarza lub osoby, która chciałaby zająć się uprawą pieczarki. Opisano tu możliwości wykorzystania poszczególnych systemów uprawowych, optymalne warunki lokalizacji pieczarkarni, wymagane wyposażenie, prawidłowe wietrzenie i klimatyzację. Inne rozdziały dotyczą: grzybni, siewu, inkubacji, a także dokarmiania i innych zabiegów niezbędnych do utrzymania plantacji w dobrej formie. W książce nie zabrakło tematu obejmującego higienę i bezpieczeństwo pracy, a także, bardzo ważnego dla wszystkich producentów: opłacalności produkcji i pozyskiwania środków na inwestycje.

Pieczarka uprawa intensywna
autor: N. Sakson
cena: 31,20 PLN
oprawa: miękka
ilość stron: 174

Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Omówione zagadnienia: co warto wiedzieć o pieczarce i jej intensywnej produkcji, surowce do produkcji, jakość pieczarek na rynek świeży i dla przetwórstwa, analiza pojawiających się problemów uprawowych, choroby bakteryjne, pasożytnicze.

Pieczarka Technologia uprawy i przetwarzania
autor: M. Gapiński, W. Woźniak
cena: 26,79 PLN
oprawa: miękka
ilość stron: 428

Tu kupisz książkę:

www.bookservice.pl
Książka składa się z dwóch części: pierwsza poświęcona jest warunkom technicznym, wymaganym w produkcji grzybów oraz technice i technologii ich uprawy, w drugiej części omówiono skład chemiczny, wartość odżywczą i jej zależność od środowiska , a następnie stosowane techniki i technologie przetwarzania.


Pieczarki - biuletyn producenta pieczarek
cena 1 egz. : I półrocze: 10,00 PLN
II półrocze: 10,00 PLN

cena prenumeraty:
półrocznej [01.01- 30.06]: 20.00 PLN
półrocznej [07.01- 31.12]: 20.00 PLN
rocznej [01.01- 31.12]: 40.00 PLN

Tu kupisz biuletyn:

www.hortpress.com/czasopisma.html?k=2
Kwartalnik "Pieczarki" służy rozwojowi pieczarkarstwa w Polsce od 1959 r. Adresowany jest przede wszystkim do producenta pieczarek oraz producentów podłoża, grzybni, przetwórców grzybów. Artykuły dotyczą najnowszych technologii uprawy pieczarek i boczniaka, chorób i szkodników oraz ekonomiki produkcji (w tym marketing, polityka rolna w Polsce i w UE).

BOCZNIAK
Mirosława Ziombra :: Boczniak

Boczniak
autor: M. Ziombra
cena: 12.00 PLN
format: A 5
ilość stron: 32

Tu kupisz książkę:

www.hortpress.com
Kwartalnik "Pieczarki" służy rozwojowi pieczarkarstwa w Polsce od 1959 r. Adresowany jest przede wszystkim do producenta pieczarek oraz producentów podłoża, grzybni, przetwórców grzybów. Artykuły dotyczą najnowszych technologii uprawy pieczarek i boczniaka, chorób i szkodników oraz ekonomiki produkcji (w tym marketing, polityka rolna w Polsce i w UE).

Boczniak Technologia uprawy i przetwarzania
autor: M. Gapiński, W. Woźniak, M. Ziombra
cena: 33,90 PLN
oprawa: miękka
ilość stron: 274

Tu kupisz książkę:

www.agroswiat.pl
Boczniak, jako smaczny grzyb jadalny, jest w Polsce coraz bardziej popularny zarówno wśród konsumentów, jak i producentów, w uprawie amatorskiej, a przede wszystkim w nowoczesnej produkcji wielkotowarowej. W książce zawarto wiele cennych informacji na temat tych grzybów min.: sposoby uprawy, ogólne zasady przetwórstwa, zabiegi pielęgnacyjne i wiele innych
 

Polecamy

 

 

 

 

WORTAL - Grzyby.Grzybnia.pl
DODAJ SWOJĄ FIRMĘ DO BAZY FIRM
Partnerem wortalu jest SPYRA - Laboratorium Grzybni. Copyright © 2004-2018